Audiofonologia jest dziedziną medycyny obejmującą zagadnienia dotyczące narządów słuchu i równowagi, którymi zajmuje się głównie pod kątem ich uszkodzeń. W zakres jej zainteresowań wchodzą też: komunikacja z osobami niesłyszącymi, procesy kształtujące umiejętności porozumiewania się i równowagę (zwłaszcza od strony neurologicznej). Omawiana dziedzina intensywnie korzysta z nowoczesnych technologii, programów testujących jakość słuchu, audiogramów, stabilogramów, etc. Jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie dla specjalistów, którzy będą w stanie profesjonalnie obsługiwać klientów niesłyszących i niedosłyszących, mających zaburzenia mowy, równowagi, itp.
Na powstanie kierunku medycyny nazywanego audiofonologią największy wpływ miał dynamiczny rozwój wiedzy o człowieku (głównie w kontekście uszkodzeń słuchu), który to rozwój wykreował potrzebę nałożenia ram zarówno dla wiedzy zdobytej już i usystematyzowanej jak i dla zupełnie rewolucyjnej, będącej wynikiem medycznego przełomu. Zainteresowania audiofonologiczne zostały więc wydzielone spośród licznych przedmiotów badawczych, ponieważ kierunki istniejące dotychczas (fonologia i audiologia) okazały się niewystarczające - mówiąc więc o audiofonologii mówimy o przedmiocie interdyscyplinarnym, stosującym wiedzę z dziedzin pokrewnych, głównie z psychologii, logopedii, rehabilitacji, pedagogiki, inżynierii biomedycznej - a nawet z językoznawstwa (obejmuje na przykład język migowy).
Niebawem pod tym właśnie adresem dostępny będzie portal poświęcony audiofonologii, zagadnieniom, które jej dotyczą - a także tematom pokrewnym.!
Copyright © 2013 Karolina & Franek